Oprichting
Stichting Wonen op de Korenschoof (SWODK) is opgericht in 2013.
SWODK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58824375.
Wij brengen jaarlijks een verslag uit waarin onze activiteiten en de financiële verantwoording staan.
Onze nieuwsbrief verschijnt tenminste vier keer per jaar

Documenten
Statuten Stichting Wonen op de Korenschoof
Verslag afronding periode 2013 tot en met 2015
Onze nieuwsbrief 

Financiën
SWODK heeft geen winstoogmerk. Wij zijn voor onze inkomsten volledig afhankelijk van donaties en subsidies.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding.