Het bestuur van SWODK bestaat uit:

Frank Waanders, voorzitter
Mijn naam is Frank Waanders, ik woon in Borne en ben daar onder andere voorzitter van stichting De 3kearls.
In het dagelijks leven werk ik als militair adviseur voor C 11 Luchtmobiele Brigade. Ik ben in 2016 gevraagd om voorzitter te worden van deze prachtige organisatie. Ik zet mij graag in voor ons hoofddoel: het welzijn van de bewoners op Zorgboerderij de Korenschoof.

Bert Bril, secretaris (en vader van een Jeudzorg bewoner)
Ik ben Bert en ik vertegenwoordig de ouders vanuit de woongroep Jeugdzorg. Ik ben getrouwd met
Anneke en wij hebben samen drie kinderen. Twee zonen en een dochter. Bij onze jongste zoon is op latere leeftijd het Syndroom van Asperger vastgesteld (dit is een vorm van Autisme). Hij komt al vanaf zijn jongere jaren op de dagbesteding op Zorgboerderij De Korenschoof. Later is hij gebruik gaan maken van de weekendopvang. Toen de mogelijkheid tot wonen zich voordeed op de Zorgboerderij hebben we voor hem dit gerealiseerd. Hij woont nu met plezier op de boerderij. Binnen het bestuur van SWODK vervul ik de rol van secretaris.

Ineke Luijerink, penningmeester (en vertegenwoordiger van ‘de buurt’)
Ik ben Ineke Luijerink woon samen met Peter en onze kinderen Maret en Huub. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de gemeente Dinkelland/Tubbergen. Hier houd ik me bezig met de kavelverkoop. Daarnaast hebben we thuis hobbymatig zoogkoeien en schapen. Bij de oprichting van Stichting Wonen op de Korenschoof ben ik gevraagd om namens de buurt plaats te nemen in het bestuur. De bewoners van de Zorgboerderij zijn nieuwe bewoners in de buurt, daarom is het fijn als ook de buurt daarbij betrokken is.

Monique Snijder, algemeen bestuurslid  (en moeder van twee MCG bewoners)
Ik ben Monique, inmiddels 41 jaren jong en getrouwd met John. Samen hebben we twee prachtige zonen Maurice en Vincent die beiden in de MCG groep zitten en het ontzettend naar hun zin hebben. Allebei met een eigen karakter. Naast werk en mijn kids ben ik ook nog actief als waterpoloër bij Dames 1 van de Dinkel in Denekamp (als speelster en keepster) en zit ik in het bestuur van SOS-MIE&S (Stichting ouder Supportgroep voor kinderen met  moeilijk instelbare epilepsie of een epilepsie syndroom). Ik ben in het bestuur van SWODK gegaan omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de zorg die mijn kinderen ontvangen. Als moeder wil ik dat mijn kinderen de beste zorg ontvangen die recht doet aan hun behoeften zodat zij het maximale uit hun mogelijkheden kunnen halen. Als SWODK wensen we dit voor alle kinderen van de Korenschoof. Het bestuur doet haar uiterste best om dit te realiseren.

Jacomien Wolfkamp, website en social media (en moeder van een MCG bewoner)
Samen met mijn man Paul ben ik moeder van twee mooie zonen, Daan (2002) en Gijs (2009).  Daan werd zeven weken te vroeg maar gezond geboren. Twee dagen later kreeg hij hersenbloedingen door zuurstoftekort. Daardoor raakte Daan ernstig meervoudig gehandicapt en dat had grote gevolgen voor ons gezinsleven. Daan heeft altijd volledig thuis gewoond, maar na ruim dertien jaar dreigde de intensieve zorg voor hem ten koste te gaan van ons hele gezin. Goede zorg voor ons kwetsbare kind was moeilijk te vinden, maar bleek op de Korenschoof vanzelfsprekend. Daan woont er sinds december 2015. Binnen zijn zeer beperkte mogelijkheden is hij gelukkig in zijn tweede thuis. Omdat ik weet hoe belangrijk dat is, zet ik mij graag in voor het welzijn van alle bewoners van De Korenschoof. Meer weten over ons gezin? https://www.vrolijkzorgenkind.nl