Het bestuur van SWODK bestaat uit:

Jacomien Wolfkamp, voorzitter, website/sociale media 
(en moeder van een MCG bewoner)
Samen met mijn man Paul ben ik moeder van twee mooie zonen, Daan (2002) en Gijs (2009).  Daan werd zeven weken te vroeg maar gezond geboren. Twee dagen later kreeg hij hersenbloedingen door zuurstoftekort. Daardoor raakte Daan ernstig meervoudig gehandicapt en dat had grote gevolgen voor ons gezinsleven. Daan heeft altijd volledig thuis gewoond, maar na ruim dertien jaar dreigde de intensieve zorg voor hem ten koste te gaan van ons hele gezin. Goede zorg voor ons kwetsbare kind was moeilijk te vinden, maar bleek op de Korenschoof vanzelfsprekend. Daan woont er sinds december 2015. Binnen zijn zeer beperkte mogelijkheden is hij gelukkig in zijn tweede thuis. Omdat ik weet hoe belangrijk dat is, zet ik mij graag in voor het welzijn van alle bewoners van De Korenschoof. Meer weten over ons gezin? https://www.vrolijkzorgenkind.nl

Ineke Luijerink, penningmeester
(en vertegenwoordiger van ‘de buurt’)
Ik ben Ineke Luijerink woon samen met Peter en onze kinderen Maret en Huub. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de gemeente Dinkelland/Tubbergen. Hier houd ik me bezig met de kavelverkoop. Daarnaast hebben we thuis hobbymatig zoogkoeien en schapen. Bij de oprichting van Stichting Wonen op de Korenschoof ben ik gevraagd om namens de buurt plaats te nemen in het bestuur. De bewoners van de Zorgboerderij zijn nieuwe bewoners in de buurt, daarom is het fijn als ook de buurt daarbij betrokken is.

Monique Snijder, secretaris
(en moeder van twee MCG bewoners)
Ik ben Monique, inmiddels 41 jaren jong en getrouwd met John. Samen hebben we twee prachtige zonen Maurice en Vincent die beiden in de MCG groep zitten en het ontzettend naar hun zin hebben. Allebei met een eigen karakter. Naast werk en mijn kids ben ik ook nog actief als waterpoloër bij Dames 1 van de Dinkel in Denekamp (als speelster en keepster) en zit ik in het bestuur van SOS-MIE&S (Stichting ouder Supportgroep voor kinderen met  moeilijk instelbare epilepsie of een epilepsie syndroom). Ik ben in het bestuur van SWODK gegaan omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de zorg die mijn kinderen ontvangen. Als moeder wil ik dat mijn kinderen de beste zorg ontvangen die recht doet aan hun behoeften zodat zij het maximale uit hun mogelijkheden kunnen halen. Als SWODK wensen we dit voor alle kinderen van de Korenschoof. Het bestuur doet haar uiterste best om dit te realiseren.