De rol van SWODK
Bewoners en begeleiders van Zorgboerderij De Korenschoof leggen hun wensen en behoeften bij ons voor. Daarbij gaat het om alles wat niet onder de directe zorg en verantwoordelijkheid van De Korenschoof valt. SWODK onderzoekt de noodzaak, de mogelijkheden en de haalbaarheid. Waar mogelijk betrekt SWODK de bewoners bij het bedenken, verwoorden en uitvoeren van activiteiten en projecten. Op deze manier bouwen wij samen aan fijne ervaringen en mooie herinneringen.

Financiële middelen
SWODK genereert financiële middelen door het benaderen van fondsen en sponsors. Alles wat SWODK financiert blijft eigendom van de stichting.

Opdrachtgever
SWODK is opdrachtgever van projecten op de Zorgboerderij die het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners vergroten. Voorbeelden daarvan vindt u hier.