DE STICHTING

Statutaire doelstelling
Faciliteren en ondersteunen van het werk van Zorgboerderij De Korenschoof in Haarle (Tubbergen), en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Eventuele kosten die het bestuur maakt in het kader van de stichting kunnen worden vergoed, mits deze redelijk en noodzakelijk zijn en passen binnen het beschikbare budget.

Financiële middelen
Wij zijn volledig afhankelijk van donaties en benaderen fondsen en sponsors om financiële middelen te genereren. Alles wat wij financieren blijft eigendom van de stichting.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
Het RSIN van Stichting Wonen op de Korenschoof is 853197799

HET BESTUUR

Jacomien Wolfkamp, voorzitter 
In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig tekstschrijver. Samen met mijn man Paul ben ik ouder van twee mooie zonen, Daan (2002) en Gijs (2009).  Daan werd 7 weken te vroeg maar gezond geboren. Kort daarna kreeg hij hersenbloedingen door zuurstoftekort en raakte ernstig meervoudig gehandicapt. Dat had grote gevolgen voor ons gezinsleven. Daan heeft ruim 13 jaar volledig thuis gewoond, toen dreigde de intensieve zorg voor hem ten koste te gaan van ons hele gezin. Goede zorg voor ons kwetsbare kind was moeilijk te vinden, maar bleek op de Korenschoof vanzelfsprekend. Daan woont er sinds december 2015 en is er heel gelukkig. Ik zet mij graag in voor het welzijn van alle bewoners van De Korenschoof.

Ineke Luijerink, penningmeester
Ik ben Ineke Luijerink woon samen met Peter en onze kinderen Maret en Huub. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Dinkelland/Tubbergen. Hier houd ik me bezig met de kavelverkoop. Daarnaast hebben we thuis hobbymatig zoogkoeien en schapen. Bij de oprichting van Stichting Wonen op de Korenschoof ben ik gevraagd om namens de buurt plaats te nemen in het bestuur. De bewoners van de Zorgboerderij zijn nieuwe bewoners in de buurt, daarom is het fijn als ook de buurt daarbij betrokken is.

Monique Snijder, secretaris
Ik ben Monique en getrouwd met John. Samen hebben we twee prachtige zonen Maurice en Vincent die beiden in de groep meervoudig gehandicapte jongeren wonen op de Korenschoof. We hebben ook een gezonde dochter, Lieke. Naast mijn werk ben ik actief als waterpoloër bij Dames 1 van de Dinkel in Denekamp  (als speelster en keepster). Als moeder wil ik dat mijn kinderen de beste zorg ontvangen die recht doet aan hun behoeften zodat zij het maximale uit hun mogelijkheden kunnen halen. Als stichting wensen we dit voor alle kinderen van de Korenschoof. Het bestuur doet haar uiterste best om dit te realiseren.

Harry de Jong, fondsenwerving
Ik ben Harry de Jong, getrouwd met Annelies en reeds 23 jaar gezegend met een tweeling genaamd Jelle en Gerhard. Jelle is meervoudig gehandicapt geboren. Na 13 jaar bij een andere Twentse zorgorganisatie te hebben gewoond, woont hij sinds 2022 bij de Korenschoof en heeft het hier enorm naar zijn zin. In het dagelijks leven zijn Annelies en ik samen ondernemer in de autologistiek en consultancy. Wij willen als ouder graag wat toevoegen en betekenisvol zijn voor de bewoners, ouders en verwanten. Ik zet mij in om gelden en donaties te genereren voor onze stichting, in welke vorm dan ook. Dit doe ik met een niet aflatend enthousiasme en gedrevenheid, soms in letterlijke zin!

Karlijn Hassink, begeleider jeugdzorg/contactpersoon De Korenschoof
Karlijn werkt bij De Korenschoof. Zij is formeel geen bestuurslid, maar onze contactpersoon. Zij coördineert de communicatie tussen ons bestuur en De Korenschoof. Karlijn brengt samen met haar collega’s de wensen vanuit de groepen in kaart en is bij al onze bestuursvergaderingen aanwezig.