Persoonlijke ontwikkeling
De MCG groep is een dagbestedings- en woongroep op Zorgboerderij De Korenschoof. Deze groep wordt geleid door verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers en ondersteund door een fysiotherapeut, orthopedagoog, logopedist en ergotherapeut. Op de MCG groep wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Denk daarbij aan het creëren van een gevoel van veiligheid maar ook aan leren praten, lopen en eten. De kinderen hebben ieder een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Een prettige woonomgeving waar de kinderen zich thuis voelen is daarbij het belangrijkst. Een plek waar zij zichzelf mogen zijn.

Zintuigen prikkelen
De boerderij is de natuurlijke omgeving waar alles gebeurt. Een activiteit zoals stro in de hokken van de dieren doen is een hele beleving voor deze kinderen. Ze ruiken het stro, voelen de structuur en helpen mee met een zinvolle activiteit, namelijk het verzorgen van de dieren. Daardoor worden de zintuigen geprikkeld, maar komen de kinderen ook tot rust.

De functie van dieren voor deze groep
De MCG kinderen hebben een bijzonder contact met dieren op de boerderij, bijvoorbeeld met hulphond Doedel. Hij komt regelmatig spelen. De kinderen gooien met een bal en Doedel haalt de bal weer op. ’s Avonds komt Doedel naast de kinderen zitten of liggen en brengt hen daardoor sneller tot rust. Ook de paarden hebben een bijzondere rol. Paarden voelen de onrust van de MCG kinderen aan. Paardrijden neemt die onrust weg en de kinderen vinden dat heerlijk. Paardrijden stimuleert hun ontwikkeling en bevordert hun welzijn. Een grote glimlach is daarvan het bewijs.