Op de volgende pagina’s vindt u de projecten die SWODK sinds haar oprichting in 2013 heeft gerealiseerd.
De aanleiding daarvoor was heel divers.

WENSEN VANUIT DE MCG GROEP
Veilige plek buiten
Voor de MCG groep ontbrak een eigen veilige plek buiten, zowel ingericht op het prikkelen van de zintuigen als op het geven van rust en geborgenheid. Kinderen met een meervoudig complexe beperking zijn erg gevoelig voor prikkels. Zij beleven hun zintuiglijke ervaringen anders en intensiever dan wij dat doen. Zowel het prikkelen als het rust geven van de zintuigen werkt zeer positief op de ontwikkeling van het complex beperkte kind.
Aangepaste fiets
Zonder auto op stap gaan met een groep ernstig beperkte en deels rolstoel gebonden kinderen is een uitdaging op zich. Maar ook zij hebben behoefte aan de rust van de Twentse natuur. Ook zij willen graag eens omliggende dorpen bezoeken. Daarom was een aangepaste fiets een grote wens van hun begeleiders.
Toegankelijke speeltuin
Door de speeltuin toegankelijk te maken voor deze groep kinderen geven wij hen de kans om zelf te spelen in plaats van toe te moeten kijken hoe anderen spelen. Daarmee vergroten wij hun mogelijkheden en hun welzijn.
 
WENSEN VANUIT DE JEUGDZORG GROEP
Sporten en bewegen
Voor de Jeugdzorg groep ontbrak een plek buiten waar zij op een veilige en goede manier kunnen sporten en bewegen. Dat is voor deze groep een belangrijke uitlaatklep die hen de mogelijkheid geeft om spanningen en frustraties te reguleren.
Veilig eropuit
Hoog op de wensenlijst stond de mogelijkheid om met een grotere groep bewoners van deze groep veilig te kunnen fietsen.
Gezellig samenzijn
Met name voor de avonden en weekenden kwam de vraag om ondersteunend materiaal voor een gezellig samenzijn in groepsverband.