Achtergrond en problematiek
De problematiek van deze groep loopt uiteen. Dit varieert van een verstandelijke beperking tot normaal intelligente jongeren met psychische problematiek en gedragsproblemen. Denk daarbij aan jongeren met vormen van autisme zoals PDD-NOS, MCDD, Syndroom van Asperger of Klassiek Autisme. Binnen de Jeugdzorg groep biedt De Korenschoof ook zorg aan jongeren met zelfverwondend gedrag of suïcide neigingen.

Groepen en aanbod
Deze jongeren worden in verschillende groepen op verschillende locaties begeleid. De Korenschoof biedt arbeidsmatige dagbesteding en scholing voor jongeren die niet kunnen werken of ‘uitvallen’ op school.