De bewoners van De Korenschoof behoren tot twee verschillende doelgroepen.

De groep Jeugdzorg 
Deze groep op De Korenschoof bestaat uit kinderen en jongeren van uiteenlopende leeftijd. Op dit moment zijn de jongste kinderen die De Korenschoof opvangt vijf jaar, de oudste is nu drieëntwintig. Zij zijn heel divers qua achtergrond. Vaak komen ze uit een moeilijke situatie op De Korenschoof terecht. Soms is De Korenschoof voor hen de zoveelste hulpverlener, maar de Zorgboerderij kan ook de eerste ervaring met hulpverlening zijn. Lees meer…

De Groep Meervoudig Complex Gehandicapten (MCG) 
Deze groep bestaat uit kinderen en jongeren in de leeftijd tussen zes en zesentwintig jaar. Zij hebben zeer intensieve zorg nodig omdat zij naast hun ernstige verstandelijke beperking ook lichamelijk beperkt zijn. Daarnaast hebben de meesten van hen ook nog een vorm van autisme, epilepsie, een visuele beperking, een auditieve beperking of een combinatie daarvan. Lees meer…

De Korenschoof, een tweede thuis
Zorgboerderij De Korenschoof is het tweede thuis voor dertig kinderen, jongeren en jong volwassenen.
De Korenschoof is op 1 mei 2007 opgericht door Anouk Nieuwe Weme. De warme en veilige plek die zij de bewoners samen met haar medewerkers geeft komt tot uitdrukking in de visie van De Korenschoof: ‘Wij zien onze cliënt in de eerste plaats als mens. Een beperking mag niet belemmeren in het ‘mens zijn. Mensen hebben pas mogelijkheden als er acceptatie is. Dat is de basisvoorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Daarom accepteren wij en leggen geen verwachting neer. Jezelf zijn is bij ons je grootste prestatie. En de dieren op onze boerderij accepteren altijd.’

Meer informatie de Korenschoof