Op basis van de wensen vanuit beide groepen realiseerde SWODK diverse projecten. Deze projecten vatten wij samen onder de noemer ‘Buiten Beleven’.

Hoofddoel Buiten Beleven
Hoofddoel van ‘Buiten Beleven’ is dat bewoners van De Korenschoof ondanks hun beperkingen het buiten zijn kunnen beleven.

‘Buiten Beleven’ bestaat uit drie onderdelen:
1. Buiten Beleven DICHTBIJ
Ontwerp en aanleg van een belevingstuin waarbij de beïnvloeding van de zintuigen centraal staat.
2. Buiten Beleven SAMEN
Rolstoelvriendelijk maken van de speeltuin, uitbreiden van de mogelijkheden en plaatsen van nieuwe aangepaste speeltoestellen.
3. Buiten Beleven VERAF
Aanschaf van de elektrische duofiets ‘Funtrain’.