Voor wie?
Voor alle bewoners.

Wat voegt de aanpassing van de speeltuin toe?
De speeltuin is gericht op het samen beleven van het buiten zijn. De speeltuin zal worden aangepast zodat bewoners die beperkt mobiel zijn goed toegang hebben tot de speeltuin. Er wordt aangepast speelmateriaal geplaatst zoals een rolstoelschommel, rolstoelwip en een  waterspeeltoestel. Bovendien wordt een voetbalveldje aangelegd voor de bewoners van de Jeugdzorg groep. De nieuwe speeltuin zal een beleving zijn voor alle bewoners! SWODK is verantwoordelijk voor het onderhoud en de periodieke keuringen.

Geplande realisatie
September/oktober 2016