Op De Korenschoof leven jongeren met een beperking. Ze krijgen hier dag en nacht intensieve zorg en begeleiding. Daarbij staat hun welzijn voorop, maar de zorgbudgetten zijn beperkt.

JOUW HULP TELT
Deze jongeren hebben vaak veel meegemaakt en  verdienen geluk. Met jouw steun creëren we meer mooie momenten in hun leven. Donaties? Die zijn aftrekbaar.

HELP MEE!